Aanmelden Vrijwilliger

Bedankt dat u zich aanmeldt als vrijwilliger! Thank you for donating a part of your time to aid Ukrainian refugees.


Personalia

Wij gebruiken de volgende gegevens om contact met u op te nemen en voor het in gang zetten van een VOG-aanvraag.
We use the following data to contact you.

1. Naam
Name

Dit veld is verplicht
будь ласка, використовуйте лише голландську або англійську
Voornaam en achternaam
First name and last name

2. Nationaliteit
Nationality

Dit veld is verplicht
будь ласка, використовуйте лише голландську або англійську

3. Telefoonnummer
Phone number

Voer een geldig telefoonnummer in, bijvoorbeeld: +31601234567
Dit veld is verplicht
будь ласка, використовуйте лише голландську або англійську
Het nummer waaronder wij u het best kunnen bereiken
The number where we can reach you most easily

4. e-mail

Voer een geldig e-mailadres adress in
Dit veld is verplicht
будь ласка, використовуйте лише голландську або англійську


Mijn aanbod
My offer

In deze sectie geeft u een ruwe indicatie van het soort vrijwilligerswerk. Meer precieze afspraken maken we met u persoonlijk, omdat geen enkel persoon "in een formuliertje past".
In this section you provide a rough indication of the type of voluntary work. We will make more precise arrangements with you in person, because nobody "fits in a form".

5. Op welke manier wilt u bijdragen? (meerdere antwoorden mogelijk)
How would you like to contribute? (more than one answer possible)

Origineel antwoord:

Dit veld is verplicht
будь ласка, використовуйте лише голландську або англійську

6. Wilt op de vorige vraag (7) nog iets toelichten?
Would you like to elaborate on the previous question (7)?

Dit veld is verplicht
будь ласка, використовуйте лише голландську або англійську

7. Heeft u al ervaring met vrijwilligerswerk/vluchtelingenhulp? Zo ja, wat?

Dit veld is verplicht
будь ласка, використовуйте лише голландську або англійську

8. Heeft u specifieke vaardigheden die relevant kunnen zijn?
Do you have specific skills that may be relevant?

Dit veld is verplicht
будь ласка, використовуйте лише голландську або англійську
Dit is mogelijk ook van belang om gastgezinnen te ondersteunen die vastlopen.
This might be relevant also for supporting host families who run into problems.

9. In welke gemeentes wilt u het liefst aan de slag?

Origineel antwoord:

Dit veld is verplicht
будь ласка, використовуйте лише голландську або англійську

10. Op welke tijdstippen bent u beschikbaar?
At which times are you available?

Origineel antwoord:

Dit veld is verplicht
будь ласка, використовуйте лише голландську або англійську

11. Wilt op de vorige vraag (12) nog iets toelichten?
Would you like to elaborate on the previous question (12)?

Dit veld is verplicht
будь ласка, використовуйте лише голландську або англійську

12. Welke talen spreekt u?
Which languages do you speak?

Origineel antwoord:

Dit veld is verplicht
будь ласка, використовуйте лише голландську або англійську

13. Bent u gecertificeerd als tolk?
Are you certified as an interpreter?

Dit veld is verplicht
будь ласка, використовуйте лише голландську або англійську

14. Heeft u nog vragen aan Nutwente.nl (Noaberschap Ukraine Twente)?
Do you have any questions for Nutwente.nl

Dit veld is verplicht
будь ласка, використовуйте лише голландську або англійську

15. Bent u al bij een briefing voor vrijwilligers van Nutwente.nl aanwezig geweest? (plaats en datum invullen a.u.b)
Have you already attended a briefing for volunteers of NuTwente.nl? (please fill out location and date)

Dit veld is verplicht
будь ласка, використовуйте лише голландську або англійську